In Nederland zijn er diverse subsidies voor het duurzaam isoleren van je huis. Sommige provincies hebben een subsidie gevelisolatie
 Subsidie Gevelisolatie
Het kabinet verwacht veel van bewustwording bij de consument en stimulering door subsidie gevelisolatie.

Subsidies Zonnepanelen

Ook dit jaar zijn er kortingen en subsidies beschikbaar gesteld om eigenaar bewoners te stimuleren hun woning te isoleren en energiezuiniger te maken.
- Subsidie van 35 euro per m2 op isolatieglas (HR+ of HR++ glas)
- Laag BTW-tarief voor laten isoleren van dak, gevel (spouwmuur) en vloer
- Maximaal 200 euro subsidie op maatwerkadvies energiebesparing
- 300 Euro premie op energiezuiniger maken van de woning

Bewoners laten geld liggen
Eigenaren van oudere woningen (1975 en ouder) laten geld liggen. Ze kennen nauwelijks het bestaan van de subsidie op isolatieglas en het lage BTW-tarief voor isolatie. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.800 van deze eigenaar-bewoners dat TNS NIPO in opdracht van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft laten doen. Het zijn juist deze wat oudere woningen die bij de bouw niet zijn geïsoleerd. Daarmee missen de bewoners dus kansen om op voordelige wijze hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken en om het milieu een handje te helpen. Bron: Milieu Centraal / TNS NIPO


Bewoners laten geld liggen

Utrecht, 13 januari 2009 - Eigenaren van oudere woningen (1975 en ouder) laten geld liggen. Ze kennen nauwelijks het bestaan van de subsidie op isolatieglas en het lage BTW-tarief voor isolatie. Dit blijkt uit onderzoek onder ruim 1.800 van deze eigenaar-bewoners dat TNS NIPO in opdracht van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal heeft laten doen. Het zijn juist deze wat oudere woningen die bij de bouw niet zijn geïsoleerd. Daarmee missen de bewoners dus kansen om op voordelige wijze hun woning energiezuiniger en comfortabeler te maken en om het milieu een handje te helpen.

Eén van de maatregelen om energiezuinig wonen mogelijk te maken, is verlaging van het BTW-tarief op het laten aanbrengen van gevelisolatie. Het tarief is tijdelijk verlaagd van negentien naar zes procent. Driekwart van de ondervraagden kent deze korting niet. Deze korting geldt overigens ook voor het laten isoleren van vloer en dak.

Een andere maatregel is een subsidie van maximaal 200 euro voor een ‘maatwerkadvies energiebesparing’. Dit advies geeft een overzicht van de energiebesparende maatregelen, de kosten daarvan en de besparingen die te behalen zijn. Slechts achttien procent van de ondervraagden kent de regeling of had er van gehoord en 82 procent kent de regeling niet.

Een derde voorbeeld is een premie van 300 euro die het energiebesparingsprogramma Meer Met Minder kan uitkeren, na volgen van een stappenprogramma. De energiebesparing moet dan minimaal twintig procent zijn. Slechts veertien procent van de ondervraagden heeft van deze premie gehoord; 86 procent kent de premie niet.
Bron: Milieu Centraal / TNS NIPO


Subsidie, subsidies gevelisolatie!

Gevelisolatie Het isoleren van de gevel levert een behoorlijke energiebesparing op. En uw woont dan veel comfortabeler: geen koude buitenmuren meer en minder geluidsoverlast. De investering verdient terug omdat u bespaart op energiekosten. Huizen gebouwd na 1975 zijn standaard voorzien van gevelisolatie. Regionaal zijn er subsidie gevelisolatie beschikbaar.


investeren in uw woning  -  investeren om te besparen
De energiebesparingslening is een lening die er voor zorgt dat u op een ‘zachte’ manier geld leent om energiebesparende maatregelen te treffen in uw huis. Het kostenvoordeel zit in het lage rentepercentage van 2%. Voor veel maatregelen geldt dat de besparingen die deze u opleveren op termijn hoger zijn dan de kosten van rente en aflossing. Bovendien wordt uw woning meer waard. Het te verstrekken bedrag bedraagt minimaal € 2.500,-- en maximaal € 15.000,--. Met deze lening bespaart u dus uiteindelijk energie én geld. De regeling geldt voor bestaande woningen, WOZ-waarde van maximaal € 350.000,-.

Welke maatregelen komen in aanmerking?

Het installeren /plaatsen / aanbrengen van:

- Een warmtepomp. Een warmtepomp is een systeem dat net als een cv-installatie het huis kan voorzien van verwarming en warm water, en bovendien kan koelen.

- Zonnepanelen. Met zonnepanelen wekt u duurzaam elektriciteit op.

- Een zonneboiler. Een zonneboiler levert warm water en met een zonneboilercombi verwarmt u het huis ook.

- Een kleinschalige windturbine. Met een windturbine wekt u duurzame elektriciteit op met behulp van de wind.

- Gevelisolatie. Het isoleren van de gevel levert een behoorlijke energiebesparing op. En uw woont dan veel comfortabeler: geen koude buitenmuren meer en minder geluidsoverlast.

- Dakisolatie. Dakisolatie levert een grote besparing op, zeker wanneer de zolder als leefruimte in gebruik is en wordt verwarmd.

- Vloerisolatie. Behalve energiebesparing, levert vloerisolatie u ook een comfortabeler huis op, door een gelijkmatige temperatuur en minder vocht in huis.

- Raamisolatie. Met dubbele beglazing bespaart u flink op uw gasrekening en krijgt u een comfortabeler huis.

- Verwarmingsinstallatie. Het is vaak slim om een wat oudere cv-ketel die nog goed werkt, al te vervangen door een nieuwe zuinige ketel. Die investering is door lagere stookkosten snel terugverdiend.
Bron: http://www.eindhoven.nl/artikelen/Energiebesparingslening-investeren-in-uw-woning.htm#top


Hoe werkt gevelisolatie?
De gevel is een muur of wand die grenst aan de buitenlucht of aan een onverwarmde ruimte. Bij gevelisolatie wordt aan de binnen- of buitenzijde isolatie aangebracht. Daardoor verliest de woning minder warmte.
Op isolatiemateriaal staat een getal dat de isolatiewaarde aangeeft, bijvoorbeeld R=2,50m² K/W. R staat voor de isolatiewaarde. Hoe hoger de waarde van R, hoe beter het materiaal isoleert.Het isoleren van uw buitenmuren verhoogt het comfort van uw woning. U heeft minder last van een koude uitstraling van de muren. Ook zorgt het voor minder geluidsoverlast van buiten naar binnen.Op internet lees ik op verschillende sites dat er subsidiemogelijkheden zijn voor het aanbrengen van gevelisolatie. Nou zijn we op dit moment bezig ons huis helemaal van gevelisolatie te voorzien, dus wil ik graag gebruik maken van deze subsidie. Alleen kan ik niet achterhalen waar ik dan terecht moet?
 


Voor het isoleren van bestaande buitenmuren heeft u verschillende mogelijkheden. Een daarvan is isolatie aanbrengen aan de buitenzijde van de gevel. Dit levert de meeste energiebesparing op, maar is ook het duurst. Een andere mogelijkdheid is het vullen van de spouw met isolatiemateriaal; dat levert iets inder besparing op maar is veel goedkoper. Isolatie van de binnenzijde van de gevel met een voorzetwand is ook een alternatief. Dat vergt wel zeer zorgvuldige uitvoering, anders ontstaat kans op vochtproblemen.

Het isoleren van de spouw verdient u het snelst terug. Dat is natuurlijk alleen een optie als er een spouw aanwezig is; bovendien is niet iedere spouw hiervoor geschikt.
Bron: www.milieucentraal.nl


Er zijn provincies voor subsidie gevelisolatie .... Subsidie gevelisolatie in Brabant

Artikel 2. Doel
De doelstelling van de beleidsregel is het stimuleren van energie besparende
maatregelen en gebruik van duurzame energie in bestaande woningen die in
bezit zijn van particulieren en door henzelf worden bewoond. De provincie
streeft naar energetische aanpassingen in 2000 woningen. Hiermee beoogt de
provincie een jaarlijkse besparing van 45 terajoule energie.

De doelstelling wordt nagestreefd door eigenaar-bewoners die voldoen aan de
in artikel 3 gestelde voorwaarden te stimuleren met 500 euro subsidie om
minimaal twee van de in artikel 3 genoemde maatregelen te treffen.

Artikel 3. Subsidiecriteria
Een woningeigenaar komt in aanmerking voor een subsidie van 500,- indien deze voldoet
aan onderstaande voorwaarden:
1. Er moeten minimaal 2 verschillende maatregelen worden uitgevoerd uit
onderstaande lijst.
2. Beide maatregelen moeten worden uitgevoerd in in de periode 01-01-
2008 tot en met 31-12-2009. (de factuurdatum is hierbij bepalend).
3. Minimaal 1 maatregel moet worden uitgevoerd na het aanvragen van de
subsidie.
4. De uiterste aanvraagdatum voor een subsidie is 30 november 2009.
5. Maatregelen zijn een verbetering van een eigen woning die door de
eigenaar wordt bewoond
6. De totale investering voor de besparingsmaatregelen moet minimaal 1000 zijn.
7. Het aanvraagformulier en het verzoek tot uitbetaling moeten tijdig,
correct en volledig zijn ingevuld.
8. Uit de meegestuurde kopieën van offertes, facturen, en betaalbewijzen
moet blijken:
a. dat de woningeigenaar opdracht geeft en de maatregelen
betaalt,
b. dat de maatregelen voldoen aan de gestelde eisen en nagelvast
zijn aangebracht aan de eigen woning. (indien nodig foto's of
tekeningen meesturen)
9. De woning bevindt zich in de provincie Noord-Brabant.
10. De woning is gebouwd of opgeleverd vóór 01-01-2008.
bron: http://www.brabant.nl/layouts/SISHtmlDocument.aspx?docid=26760&doctype=pdf


Ecologisch wonen in een duurzaam huis, earthship, aardehuis

Subsidie voor groene daken

Alle regels en regelingen voor subsidie

Subsidie op zonnepanelen.

Subsidie vloerisolatie.

Duurzame mode steeds populairder

Subsidie voor windmolens en windenergie.

Dubbel glas subsidie

Wonen in Rotterdamse wijken

Subsidies voor windenergie. Windmolens in zee en op land.

 


Stichting Duurzaam Verder